Magnitude Estimation Experiment Portaalsite

                                                                                                  logo fwo

Welkom bij dit experiment naar grammatica in Nederlandstalige dialecten. Wij, Liisa Buelens en Tijs D'Hulster, leden van Generative Initiatives in Syntactic Theory (GIST), UGent, willen u van harte bedanken voor uw medewerking.

Omdat we onderzoek doen naar de grammatica van het dialect, moeten we helaas een aantal voorwaarden stellen aan de mensen die deelnemen. Gelieve dus enkel deel te nemen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent minstens 50 jaar oud
  • U beschouwt zichzelf als dialectspreker van de regio in kwestie (West-Vlaanderen of Antwerpen)

In het experiment zelf zal u naar deze biografische gegevens gevraagd worden. Wij garanderen u dat geen enkele van de gegevens die u opgeeft aan derden zullen doorgegeven worden.

Het experiment zelf duurt ongeveer 20 minuten, maar legt geen tijdslimiet op. U kunt dus zoveel tijd nemen als u wilt.

Klik op de link die bij uw regio hoort om te beginnen.

Nog een laatste technische opmerking: het experiment zal niet werken als u Internet Explorer gebruikt. Kies dus eenmalig voor een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

U kunt deze browsers volledig veilig, zonder virussen, downloaden via volgende links:

Google Chrome: http://www.google.be/intl/nl/chrome/browser/

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/

Dit is slechts het eerste onderdeel van het onderzoek. Indien u het niet erg vindt om later nog eens gecontacteerd te worden voor een gerelateerd experiment, kunt u op het einde van het experiment uw e-mailadres achterlaten. Ook hier krijgt u de garantie dat uw e-mailadres niet aan derden gegeven zal worden, of voor andere doeleinden gebruikt zal worden.

Tot slot willen we u opnieuw bedanken voor u medewerking aan dit onderzoek. 

Liisa Buelens (liisa.buelens@ugent.be)

Tijs D'Hulster (tijs.dhulster@ugent.be)

Klik hier voor het dialectonderzoek naar grammatica – regio West-Vlaanderen

Klik hier voor het dialectonderzoek naar grammatica – regio Antwerpen